Hvad er antropologi og feltarbejde?

Som antropolog er verden din arbejdsplads! De to termer antropologi og etnografi bruges ofte i flæng, hvor antropologi groft sagt er samfundsvidenskabelig, og etnografi er mere orienteret på beskrivelse af folkeslag og deres kulturer.

Antropologi er således kulturforståelse, hvor antropologen gennem studier af sociale og kulturelle forhold forsøger at opnå en forståelse af, hvordan mennesker lever, menneskers opfattelser af deres verden og deres forandring i en stadig mere kompleks og globaliseret verden.

Antropologi kombinerer således både fagtraditioner fra sprog, kultur, historie, filosofi, men også fra samfundsfag som statskundskab og sociologi. Det handler om at stille spørgsmål ved de ting, som vi ofte tager for givet, således at vi opnår en bedre forståelse af dem.

Antropologi er et universitetsfag, som i Danmark kan læses på Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

Feltarbejde

For at forstå mennesker, deres kultur og den felt, de lever i, er det nødvendigt at tage på feltarbejde. Herved forstås, at antropologen tager ud og opholder sig i den virkelighed, som folk lever i. Antropologen deltager i folks liv ved at deltage i og observere den hverdag, som folk lever i.

En af antropologens vigtigste arbejdsredskaber er notesbogen - heri tages små noter taget fra konkrete hverdagssituationer, rammende citater, synspunkter og udtalelser, strøtanker og andre oplevelser, som virke interessante. Der kan også bruges andre redskaber såsom at filme, men at lave interviews og snakke med folk og stille spørgsmål er den største del af feltarbejdet.

Antropologernes feltarbejde varer ofte nogle måneder, og de kan enten rejse ud eller vælge at arbejde med problemstillinger i deres hjemlige samfund.

Back to top
Back to top