Min verden i en jernkuffert

På Shalom Foundation School bliver eleverne indlogeret i sovesale, som er delt op efter piger og drenge. I sovesalene står køjesenge langs væggene med en gang gennem lokalet.

Hvert barn har en køjeseng, og for en enden af sengen har børnene en jernkuffert stående. Kufferten indeholder alle de ting, som børnene bruger på kostskolen – lige fra sæbe til at vaske tøj med, skolebøger, et par sæt skoleuniformer og andre personlige ting.

Børnenes sovesale på Shalom Foundation School

Børnenes sovesale på Shalom Foundation School.

Skolegang – en gave for hvem?

Et andet perspektiv på Batwa’ernes skolegang er også, at de er med til at sikre skolen penge, da NGO’erne betaler skolepenge til de private kostskoler, som Batwa’erne går på.

Ligesom skolerne har også NGO’erne en interesse i Batwa-børnene. Batwa-børnene er den ideelle målgruppe for NGO’er, da de er med til at sikre NGO-ansattes arbejde i og med, at udenlandske organisationer støtter arbejdet med at forbedre Batwa’ernes levevilkår.

NGO’erne gør sig forhåbninger om, at de vil ændre deres adfærd og dermed sikre Batwa’ernes overlevelse. Derfor kan det forstås således, at Batwa’erne faktisk også sikrer organisationernes overlevelse, idet de dermed bliver den ideelle målgruppe for skole- og udviklingsprojekter.

Batwa-elevernes skolegang bliver på den måde del af et større spil omkring udviklingsprojekter, NGO’er og skolens indtjening samt økonomiske overlevelse. Derved er skolegang ikke kun en gave til børnene, men også en måde hvorpå Batwa’erne bliver til materiel og symbolsk gave til privatskoler og NGO’er.

Læs eventuelt artiklen ”Håbets fælde?” af antropolog Lotte Meinert. Artiklen findes i samlingens lånermappe.

Back to top
Back to top