Batwa

Som nævnt er William mutwa, det vil sige, at han er fra den pygmæ-befolkning, som hedder Batwa. Batwa’erne er en minoritet i Uganda og er et pygmæfolk, som i mange århundreder har levet forholdsvis isoleret i regnskovene i Virunga-bjergene mellem Uganda, Rwanda og DR Congo.

Batwa kommer af ordet twa, som oversat betyder pygmæ. Batwa’erne er således lave mennesker, som er under 150 cm høje. William kommer fra den lille landsby Nteko, som ligger oppe i bjergene lige på grænsen til Bwindi Nationalpark.

I begyndelsen af 1990erne blev Batwa-pygmæerne i Uganda tvangsforflyttet fra de regnskove, hvor de havde levet i flere generationer. Årsagen var blandt andet, at regnskovene var blevet nationalparker i starten af 1900tallet, og man ønskede at beskytte truede dyr og planter i skovene (læs for eksempel om de truede bjerggorillaer på side 42).

Batwaerne modtog ingen erstatning, men måtte flytte ud til de områder, som ingen andre ville bebo – en stor del af dem blev derfor jordløse. I dag lever de ofte i dyb fattigdom og kæmper dagligt for at få nok mad og rent drikkevand og er afhængige af NGO’er, som støtter dem på forskellige måder.

Flere nødhjælpsarbejdere i det sydvestlige Uganda fortæller, at Batwa’erne er blevet socialt diskriminerede i flere generationer og er blevet betegnet som ’vilde’ og ’urene’, hvorfor de har brug for at tilpasse sig andre for at undgå social diskrimination. Et vigtigt redskab i denne tilpasning er derfor at sende Batwa-børn på kostskole.

 

Williams mor, som også er Mutwa, bor i den lille landsby Nteko på en bjergskråning lige uden for Bwindi Nationalpark. Her er hun ved at flette en kurv.

Williams mor, som også er Mutwa, bor i den lille landsby Nteko på en bjergskråning lige uden for Bwindi Nationalpark. Her er hun ved at flette en kurv.

Et liv uden for skoven

Flere NGO’er peger på, at Batwa’ernes eksistensgrundlag hænger på en tynd tråd, da der er så få af dem tilbage i Uganda. Derfor mener de, at det er altafgørende, at Batwa’erne tilpasser sig ’moderniteten’, og at der gøres noget netop nu, hvor gennemsnitsalderen for Batwa’erne er langt lavere end for resten af befolkningen.

Som en konsekvens heraf investeres der massivt i udviklings- og skoleprogrammer, hvor Batwa’erne bliver undervist i alt fra familieplanlægning til hygiejne.

Batwa’ernes situation er for de ældre generationer forholdsvis uændret i dag, og de er nogle af de fattigste mennesker i Uganda, som har store udfordringer med at have mulighed for at give deres børn skolegang.

Organisationen UOBDU (United Organisation for Batwa Development in Uganda) arbejder for at støtte Batwa-befolkningen. Organisationen arbejder blandt andet sammen med Care International, som er en udviklingsorganisation, der også har en afdeling i Danmark.

Der er offentlige skoler spredt over hele landet – i enhver lille landsby. Desværre er undervisningen i de offentlige skoler langtfra så god som på de private skoler. De familier, som har råd, prioriterer derfor mange gange at betale for at få deres børn i en privat skole.

William gik tidligere på en offentlig skole i Nteko, men var så heldig, at UOBDU kunne betale for en bedre skolegang på Shalom Foundation School. Faktisk var William nødt til at gå fire år om, da han startede på Shalom Foundation School på grund af, at kvaliteten af undervisningen, som han havde fået på den offentlige skole i Nteko, ikke var højt nok. På Shalom Foundation School går 10-15 Batwa-børn, som er støttet af UOBDU.

Back to top
Back to top