Diskutér på klassen - Hvad er udvikling?

Ud fra teksterne under Hiphop, Kostkole og Baggrund kan eleverne diskutere, hvad udvikling er.
Forslag til diskussion på klassen:
•    Hvad forstås ved udvikling? – hvordan defineres udvikling?
•    Hvem/hvad skal udvikles? – og hvorfor?
•    Er udvikling en business?
•    Hvem bestemmer, hvem og hvad der skal udvikles?
•    Er udvikling altid godt?
•    Laver vi indsamlinger til udvikling i ulande for vores egen skyld?

Back to top
Back to top