Krig og forsoning

Da den nuværende præsident Museveni overtog magten i 1986, skabte det stabilitet og fremgang i det sydlige og centrale Uganda. I det nordlige Uganda opstod der dog oprørsgrupper, der var modstandere af den nye regering.

Mange i nord var utilfredse med Musevenis regering, fordi folk oplevede at blive behandlet dårligt og diskrimineret af regeringen og militæret.

Den mest vedholdende oprørshær kaldte sig for The Lord’s Resistance Army. De nød i starten nogen støtte lokalt i Ugandas nordlige distrikter. Der gik dog ikke lang tid, før oprørshæren også begyndte at rette deres vold imod befolkningen i nord.

De overfaldt civile, som de beskyldte for at samarbejde med regeringen, og de bortførte børn og unge, som de tvang til at kæmpe i oprørshæren. Samtidig slog regeringshæren hårdt ned på folk, som de mistænkte for at samarbejde med oprørshæren. Mange civile blev altså både udsat for overgreb fra regeringen og fra oprørerne.

Tvangsforflyttelse

I 1996 besluttede Musevenis regering, at alle civile i det nordlige Uganda skulle flytte ind i lejre for ’internt fordrevne’ – at være internt fordrevet betyder, at man er flygtning i sit eget land. På et tidspunkt boede op mod 2 millioner mennesker i det nordlige Uganda i disse lejre.

Der var meget lidt plads i lejrene. Sygdomme spredte sig hurtigt, der var dårlig adgang til medicin, og folk kunne ikke dyrke jorden, som de plejede. De var derfor afhængige af nødhjælp for at få mad.

De var tvunget til at være i lejrene i bestemte tidsrum, og de kunne ikke udføre deres sædvanlige arbejde. Det var meningen, at regeringen skulle beskytte folk imod oprørsangreb i lejrene. Ofte angreb oprørerne alligevel, og mange civile blev udsat for grove overgreb. Livet i lejrene var derfor meget usikkert og svært.


Et billede fra en flygtningelejr i det nordlige Uganda.  Foto fra USAID IDP (Inter-nally Displaced Persons) Camp, Amuru, 2006.

Et billede fra en flygtningelejr i det nordlige Uganda. Foto fra USAID IDP (Internally Displaced Persons) Camp, Amuru, 2006.

Amnesti - hvad er det?

I et forsøg på at stoppe krigen har lokale ledere i det nordlige Uganda støttet idéen om ’amnesti’. Amnesti betyder, at man bliver fritaget for straf for en bestemt lovovertrædelse.

I år 2000 indførte Uganda amnesti for tilbagevendte oprørere i et håb om, at flere ville opgive oprørskampen og vende hjem. Det er dog ikke alle tidligere oprørere, der kan tildeles amnesti. De fem oprørsledere, som har haft det største ansvar, er eftersøgt af den Internationale Straffedomstol.

I 2008 var 22.520 tilbagevendte oprørere blevet tildelt amnesti. Mange af dem var blevet tvunget til at kæmpe for oprørerne, og med amnesti-lovgivningen kunne de vende sikkert hjem. At vende hjem efter at have været med i en oprørsgruppe er dog ikke nemt, selvom man fritages for straf.

Mange har opholdt sig på rehabiliteringscentre, inden de er vendt hjem til familien. Nogle har gennemgået traditionelle ritualer for at blive renset, inden de skulle bo sam-men med familien igen. Andre har valgt at blive boende i byen i stedet for at vende tilbage til familiens hjem.

Våbenhvile

I 2006 blev der vedtaget en våbenhvile mellem oprørshæren og regeringen. Siden da har der ikke været væbnede kampe i det nordlige Uganda. De fleste er flyttet væk fra lejrene og tilbage til deres tidligere hjem. Her genopbygger de langsomt hverdagen. Selvom folk oplever stor fattigdom efter de mange års krig, fortæller mange også, hvor glade de er for at kunne forsørge sig selv igen og gå frit rundt uden at være bange hele tiden.

Oprørshæren skrev ikke under på den endelige fredsaftale. Det skaber utryghed i forhold til, om oprørshæren vil vende tilbage i fremtiden. Lige nu befinder de sig i Sydsudan, DR Congo og Centralafrika – tre af Ugandas nabolande. Folk håber selvfølgelig, at freden vil vare ved i det nordlige Uganda.

På grund af konflikter i Ugandas nabolande var der i 2012 registreret 209.860 sudanesiske, 27.560 congolesiske og 19.710 rwandiske flygtninge, mens ugandiske flygtninge og medlemmer fra gruppen Lord’s Resistance Army som konsekvens af krigen i det nordlige Uganda er flygtet til Sydsudan og DR Congo.

Back to top
Back to top