Curriculum, Uganda Primary School, UG. 130

I 1997erne blev syv års obligatorisk og gratis skolegang indført i Uganda. Det vil sige, at alle børn skal gå i skole og som minimum have undervisning i syv år. Ifølge loven er skolegangen på de offentlige skoler derfor i dag gratis, men det er den i virkeligheden ikke! Forældrene skal ofte betale et mindre beløb til skolen pr. semester for hvert, som barn går i skole. Selvom der kun er tale om 5-10.000 shillings (15-30 kr.), kan det godt være meget for familier, som har mange børn. Derudover skal forældrene også betale for skoleuniformer, skolebøger, blyanter og så videre. Der findes også private skoler, hvor kvaliteten af undervisningen ofte er bedre i forhold til de offentlige skoler, men det er dyrere at gå på en privat skole.

Da Uganda tidligere har været en britisk koloni, læner skolesystemet sig op af det engelske skolesystem. Skolen starter med P1 til P7 (primary school) for de 5-11/12-årige. Efter de første syv år, kan børnene forsætte i Secondary, som er seks års skolegang, der med afgangseksamen svarer til gymnasieniveau.
I Uganda foregår undervisningen på engelsk, som er det officielle sprog. Skolerne underviser blandet andet i fag som matematik, engelsk, landbrug, religion, social science (samfundsfag), science (biologi), integrated science (naturfag som en kombination af biologi, geografi, fysik og kemi) samt creative arts and physical education (kreative fag og idræt). Den ugandiske regering udarbejder curricula (læseplaner) til alle fag, som lærerne planlægger deres undervisning ud fra. Det er ikke altid, at der i undervisningen lægges op til perspektivering og diskussion. Undervisningen foregår primært ved, at læreren skriver det, der står i læseplanen op på tavlen, hvorefter børnene skriver det ned i deres notesbog, og det skrevne læses højt. Dette curriculum indeholder studieplaner til fag om landbrug, swahili, lokale sprog, musik og drama samt religion.

Curriculum, Uganda Primary School, UG. 130

Back to top
Back to top